Žádost o stornování cestovního pojištění

1Údaje o smlouvě
2Platební údaje
Pojištění lze stornovat (zrušit) kdykoli před počátkem pojištění.
V průběhu pojištění je možné stornovat pouze smlouvy s délkou pojištění delší než 30 dní.
Pokud stornujete pojistnou smlouvu v průběhu její platnosti, bude Vám odečten strnopoplatek ve výši 100 Kč a adekvátní částka, odpovídající počtu dní platnosti pojistné smlouvy.
Jedná se o 12 čísel, které naleznete např. na asistenční kartičce, kterou jsme Vám zaslali při sjednání pojištění na e-mail nebo jste jí obdrželi při sjednání na pobočce.