Aktualizace údajů

Abychom Vaše kontaktní údaje správně zaevidovali, uveďte prosím také Vaše rodné číslo.
Snažíme se udržovat Vaše údaje neustále aktuální. Děkujeme za spolupráci!
Jsem si vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním mého souhlasu. Dále jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.