Profil společnosti

Vitalitas pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Tusarova 1152/36, PSČ 170 00,
IČO 25710966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5464, kontaktní e-mail: info.cesty@vitalitas.cz

Vitalitas pojišťovna, a.s. (dále jen „Vitalitas“) je na českém pojistném trhu aktivní od roku 2003. Těžištěm činnosti je cestovní, zdravotní a úrazové pojištění. Komplexní portfolio produktů je průběžně modifikováno a rozšiřováno o moderní pojistné produkty.  Jediným akcionářem je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen „OZP“) a Vitalitas je součástí koncernu OZP.

S ohledem na rozsah činnosti je základní kapitál Vitalitas ve výši 90.000.000 Kč více než postačující a společnost plní s výraznou rezervou všechna kritéria solventnosti, včetně SOLVENCY II.

Pro společnost je charakteristická procesní orientace a řízení, důraz kladený na kvalitu poskytovaných služeb a využití moderních IS / IT a komunikačních technologií. Společně s úspornou a efektivní infrastrukturou využívající týmové práce a principů ´´učící se organizace´´  tak tvoří základní předpoklady pro úspěšný rozvoj – jako moderní, vysoce flexibilní, klientsky orientované a zdrojově úsporné pojišťovny.

Hodnoty společnosti

Mise

poskytovat klientům kvalitní a cenově výhodné služby v oblasti neživotního pojištění / pojištění osob

Vize

budování moderní, zdrojově úsporné, klientsky a procesně orientované společnosti, využívající synergických efektů v oblastí překrývání se systémů veřejného a komerčního zdravotního pojištění

Základní strategie společnosti jsou vymezeny pro oblast:

Produkty

 • komplexní nabídka pro cestovní pojištění
 • diferenciace pro úrazové pojištění
 • focus pro komerční zdravotní pojištění

Distribuční kanály

 • pojišťovací zprostředkovatelé
 • rozvíjení elektronických forem prodeje

Procesy

 • identifikace, měření a optimalizace klíčových procesů
 • tvorba a aktualizace procesní mapy společnosti

Plánování

 • modely strategického řízení
 • alternativní scénáře možného vývoje a relevantních reakcí Vitalitas

Lidské zdroje

 • vytváření a spolupráce flexibilních týmů, s vysokým stupněm autonomie
 • implementace prvků učící se organizace, rozvíjení vlastních kompetencí