Dětské úrazové pojištění

K oznámení pojistné události přiložte prosím tyto dokumenty:

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu, případně propouštěcí zprávu z nemocnice
 • Účty o nákupu věcí / služeb souvisejících s úrazem

Formulář ke stažení:
stahnout-icon


Online formulář

  Číslo pojistné smlouvy (vyžadováno)

  Jméno a přijmení pojištěné osoby (vyžadováno)

  Rodné číslo (vyžadováno)

  Jméno a příjmení zákonného zástupce

  Adresa - ulice, číslo popisné, obec, PSČ (vyžadováno)

  Telefon

  Váš email (vyžadováno)

  Datum vzniku pojistné události

  Stručný popis pojistné události, diagnoza

  Jméno ošetřujícího lékaře:

  Adresa zdravotnického zařízení, ve kterém je vedena zdravotní dokumentace o Vašem úrazu:

  Způsob úhrady

  Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo

  kód banky

  Zaslat poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu

  Druh pojistné události

  Trvalé následky úrazu*

  Jednorázové plnění za vyjmenováné úrazy (úplné zlomeniny, popáleniny II. a III. stupně, jizvy plošené, jizvy do 5cm2 a podélné jizvy v obličeni od 2cm, chirurgický zákrok v důsledku úrazu (šití rány), otřes mozku, ztráta trvalého zubu)

  Náklady spojené s úrazem v celkové výši

  Hospitalizace v důsledku úrazu

  Pobyt v lázeňských či rehabilitačních zařízeních v důsledku úrazu

  Náklady na konzultace s odborníkem v přímé souvislosti s úrazem

  Náklady na zubní implantát/plastickou chirurgii v přímé souvislosti s úrazem

  K oznámení pojistné události přiložte prosím lékařskou zprávnu, v případě zvláštní péče originály účtů, resp. dokladů prokazujících skutečnou výši vynaložených nákladů

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Souhlas se zpracováním osobních údajů