Hlášení pobytu v nemocnici

K oznámení pojistné události přiložte prosím tyto dokumenty:

 • Pojistnou smlouvu
 • Propouštěcí zprávu z nemocnice

Formulář ke stažení:
stahnout-icon


Online formulář

  Číslo pojistné smlouvy (vyžadováno)

  Jméno a přijmení pojištěné osoby (vyžadováno)

  Rodné číslo (vyžadováno)

  Jméno a příjmení zákonného zástupce

  Adresa - ulice, číslo popisné, obec, PSČ (vyžadováno)

  Telefon

  Váš email (vyžadováno)

  Datum přijmu do nemocnice

  Diagnoza

  Datum propuštění z nemocnice

  Předpokládaná doba pobytu (pokud pobyt trvá)

  Hospitalizace v důsledku úrazu
  anone

  Hospitalizace na JIP/ARO
  anone

  Počet dní

  Název a adresa zdravotnického zařízení, ve kterém jste byl/a hospitalizován/a

  Potvrzení nemocnice o vašem pobytu (kopie propouštěcí zprávy)
  je přiloženobude posláno po skončení pobytu v nemocnici

  Přiložený soubor:

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Způsob úhrady

  Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo

  kód banky

  Zaslat poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu

  Souhlas se zpracováním osobních údajů