Hlášení – cestovní pojištění

K oznámení pojistné události přiložte prosím tyto dokumenty:

Ošetření a hospitalizace

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu
 • Účty za lékařské ošetření a nákup léků

Odcizení, poškození nebo zpoždění zavazadel

 • Pojistnou smlouvu
 • Letenku a palubní / zavazadlový lístek
 • Policejní protokol nebo protokol z letiště (pro případ poškození při letecké přepravě)
 • Fotodokumentaci poškozených věcí
 • Účty o nákupu věcí, za které požadujete náhradu

Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě (na zdraví či majetku)

 • Pojistnou smlouvu
 • Doklady o opravě poškozených věcí
 • Svědecké výpovědi
 • Policejní protokol
 • Fotodokumentaci

Trvalé následky úrazu

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu ze zahraničí
 • Lékařskou zprávu z ČR

Smrt úrazem

 • Pojistnou smlouvu
 • Úmrtní list

Zrušení cesty / služby

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu, příp. policejní protokol
 • Doklady o platbě služby (např. fakturu za letenku, jízdenku, skipas, hotel…)
 • Stornofakturu za nevyužité zakoupené služby

Ostatní pojištění

 • Pojistnou smlouvu
 • Účty o nákupu věcí / služeb, za které požadujete náhradu

Formulář ke stažení:
stahnout-icon


Online formulář

  Číslo pojistné smlouvy (vyžadováno)

  Jméno a přijmení pojištěné osoby (vyžadováno)

  Rodné číslo (vyžadováno)

  Jméno a příjmení zákonného zástupce

  Adresa - ulice, číslo popisné, obec, PSČ (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Datum vzniku pojistné události (vyžadováno)

  Země, ve které k pojistné události došlo (vyžadováno)

  Kontaktovali jste asistenční službu?
  anone

  Měli jste sjednané pojištění u další pojišťovny?
  neano

  U které?

  Stručný popis pojistné události (vyžadováno)

  Způsob úhrady

  Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo

  kód banky

  Zaslat poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu

  Léčebné výlohy v zahraničí

  Ošetření nemociOšetření úrazuHospitalizaceNákup lékůPřeprava do zdravotnického zařízeníRepatriaceOpatrovníkOstatní

  Platili jste za ošetření v hotovosti?
  anone

  Celková částka, kterou jste v zahraničí uhradili:

  Měna, ve které jste ošetření uhradili:

  Ošetření nebylo hrazeno v hotovosti, přikládáte účet, jehož proplacení požaduje zahraniční lékař

  Ošetření nebylo hrazeno v hotovosti, případ vyřizovala asistenční služba

  K oznámení pojistné události přiložte prosím originály všech účtů, resp. dopkladů prokazujících skutečnou výši vynaložených nákladů a lékařské zprávy, které jste v zahraniční obdrželi.

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Úrazové pojištění

  Trvalá invalidita v důsledku úrazuSmrt úrazem
  Trvalá invalidita se posuzuje po uplynutí 1 roku ode dne úrazu. k oznámení pojistné události přiložte prosím lékařskou zprávu, případně úmrtní list

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Jméno a přijmení zákonného zástupce/pojistníka

  Pojištění zavazadel

  Krádež z uzamčeného automobiluKrádež z ubytovacího zařízeníPoškození či zničení zavazadel při dopravní nehoděPoškození či zničení zavazadel v důsledku živelních událostí
  K oznámení pojistné události přiložte prosím policejní protokol a seznam poškozených, zničených či odcizených věcí s uvedením jejich hodnoty (pokud hodnota poškozené, zničené či odcizené věci přesahuje 5000Kč přiložte rovněž potvrzení o jejich zakoupení

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Odpovědnost za škodu

  Škody na zdraví či životěŠkody na věci
  K oznámení pojistné události přiložte prosím policejní protokol, svědecké výpovědi a seznam poškozených věcí s jejich oceněním.

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Zrušení cesty / služby

  Důvod zrušení cesty

  Celková zaplacená částka za zájezd, hotel, letenku...

  K oznámení pojistné události přiložte prosím doklad o uhrazení ceny za cestu / službu, doklad, prokazující nemožnost uskutečnit zamýšlenou cestu či využít již zaplacenou službu (např. lékařská zpráva) a dále doklad o výši stornopoplatků od cestovní kanceláře, letecké společnosti nebo hotelu.

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Souhlas se zpracováním osobních údajů