fbpx

Hlášení – cestovní pojištění

K oznámení pojistné události přiložte prosím tyto dokumenty:

Ošetření a hospitalizace

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu
 • Účty za lékařské ošetření a nákup léků

Odcizení, poškození nebo zpoždění zavazadel

 • Pojistnou smlouvu
 • Letenku a palubní / zavazadlový lístek
 • Policejní protokol nebo protokol z letiště (pro případ poškození při letecké přepravě)
 • Fotodokumentaci poškozených věcí
 • Účty o nákupu věcí, za které požadujete náhradu

Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě (na zdraví či majetku)

 • Pojistnou smlouvu
 • Doklady o opravě poškozených věcí
 • Svědecké výpovědi
 • Policejní protokol
 • Fotodokumentaci

Trvalé následky úrazu

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu ze zahraničí
 • Lékařskou zprávu z ČR

Smrt úrazem

 • Pojistnou smlouvu
 • Úmrtní list

Zrušení cesty / služby

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu, příp. policejní protokol
 • Doklady o platbě služby (např. fakturu za letenku, jízdenku, skipas, hotel…)
 • Stornofakturu za nevyužité zakoupené služby

Ostatní pojištění

 • Pojistnou smlouvu
 • Účty o nákupu věcí / služeb, za které požadujete náhradu

Formulář ke stažení:
stahnout-icon


Online formulář

Číslo pojistné smlouvy (vyžadováno)

Jméno a přijmení pojištěné osoby (vyžadováno)

Rodné číslo (vyžadováno)

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Adresa - ulice, číslo popisné, obec, PSČ (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Datum vzniku pojistné události (vyžadováno)

Země, ve které k pojistné události došlo (vyžadováno)

Kontaktovali jste asistenční službu?
anone

Měli jste sjednané pojištění u další pojišťovny?
neano

U které?

Stručný popis pojistné události (vyžadováno)

Způsob úhrady

Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo

kód banky

Zaslat poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu

Léčebné výlohy v zahraničí

Ošetření nemociOšetření úrazuHospitalizaceNákup lékůPřeprava do zdravotnického zařízeníRepatriaceOpatrovníkOstatní

Platili jste za ošetření v hotovosti?
anone

Celková částka, kterou jste v zahraničí uhradili:

Měna, ve které jste ošetření uhradili:

Ošetření nebylo hrazeno v hotovosti, přikládáte účet, jehož proplacení požaduje zahraniční lékař

Ošetření nebylo hrazeno v hotovosti, případ vyřizovala asistenční služba

K oznámení pojistné události přiložte prosím originály všech účtů, resp. dopkladů prokazujících skutečnou výši vynaložených nákladů a lékařské zprávy, které jste v zahraniční obdrželi.

(max.10MB)

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

Přidat soubor

Úrazové pojištění

Trvalá invalidita v důsledku úrazuSmrt úrazem
Trvalá invalidita se posuzuje po uplynutí 1 roku ode dne úrazu. k oznámení pojistné události přiložte prosím lékařskou zprávu, případně úmrtní list

(max.10MB)

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

Přidat soubor

Jméno a přijmení zákonného zástupce/pojistníka

Pojištění zavazadel

Krádež z uzamčeného automobiluKrádež z ubytovacího zařízeníPoškození či zničení zavazadel při dopravní nehoděPoškození či zničení zavazadel v důsledku živelních událostí
K oznámení pojistné události přiložte prosím policejní protokol a seznam poškozených, zničených či odcizených věcí s uvedením jejich hodnoty (pokud hodnota poškozené, zničené či odcizené věci přesahuje 5000Kč přiložte rovněž potvrzení o jejich zakoupení

(max.10MB)

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

Přidat soubor

Odpovědnost za škodu

Škody na zdraví či životěŠkody na věci
K oznámení pojistné události přiložte prosím policejní protokol, svědecké výpovědi a seznam poškozených věcí s jejich oceněním.

(max.10MB)

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

Přidat soubor

Zrušení cesty / služby

Důvod zrušení cesty

Celková zaplacená částka za zájezd, hotel, letenku...

K oznámení pojistné události přiložte prosím doklad o uhrazení ceny za cestu / službu, doklad, prokazující nemožnost uskutečnit zamýšlenou cestu či využít již zaplacenou službu (např. lékařská zpráva) a dále doklad o výši stornopoplatků od cestovní kanceláře, letecké společnosti nebo hotelu.

(max.10MB)

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

(max.10MB) Smazat soubor

Přidat soubor

Souhlas se zpracováním osobních údajů