Připojištění CYKLOASISTENCE k cestovnímu pojištění

Non-stop Asistence pro klienty, kteří se vydávají na dovolenou po Evropě i ČR s jízdním kolem, elektrokolem, koloběžkou či elektrokoloběžkou
 
Asistenční služba Vitalitas pojišťovny zajistí pomoc cyklistům v případě nehody, poruchy, krádeže, vandalismu, vybití baterie elektrokola, defektu pneu či úrazu pojištěného cyklisty.
Zorganizuje a uhradí přepravu nepojízdného kola do cykloservisu a cyklisty do místa ubytování, úschovu nepojízdného kola, opravu defektu pneu, zapůjčení náhradního kola, vyzvednutí opraveného kola, vyhledání nejbližšího místa dobíjení elektrokola, tlumočníka na telefonu apod.
 
Celkový limit pojistného plnění: 15 tis. Kč
Pojistné: 12 Kč/den
 

Seznam služeb CYKLOASISTENCE a limity plnění

ASISTENČNÍ SLUŽBY - ČR a EVROPALIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
NEHODA, PORUCHA, KRÁDEŽ
přeprava do nejbližšího cyklo-servisu
(z místa dostupného osobním vozem)
2.000 Kč
návrat do místa ubytování2.000 Kč
úschova jízdního kola / elektrokola5 dní
náhradní jízdní kolo / elektrokolo
(pokud není možné kolo zpojízdnit do 24 h od nahlášení,
přistavení a odstavení hradí pojištěný)
5 dní, max 4.000 Kč
vyzvednutí opraveného/nalezeného kola (vlakem, autobusem)2.000 Kč
VYBITÁ BATERIE ELEKTROKOLA
vyhledání nejbližšího místa dobíjení zdarma
náhradní přeprava (cenu za přepravu hradí pojištěný)organizace
DEFEKT PNEU, ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
oprava defektu pneumatiky1.000 Kč
přeprava kola v případě úrazu řidiče2.000 Kč
TELEFONICKÉ SLUŽBY
nonstop provoz asistenční službyzdarma
pomoc na telefonu – technik, tlumočníkzdarma
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ / POJISTNÁ UDÁLOST15.000 Kč

Přiložené soubory:
stahnout-icon