Připojištění AUTOASISTENCE k cestovnímu pojištění

Připojištění AUTOASISTENCE k cestovnímu pojištění

Asistence pro klienty, kteří se vydávají na dovolenou po Evropě vlastním autem

    AutoAsistence vám pomůže, pokud se vaše auto stane nepojízdným, ať už kvůli nehodě, poruše, defektu pneumatiky, záměně paliva, ztrátě klíčků od vozidla, vandalismu nebo živelní pohromě, ale i v případě krádeže auta. Asistenční služba zorganizuje a uhradí příjezd mechanika na místo, tlumočení, odtah do nejbližšího servisu, ubytování posádky, uschování vozidla do otvírací doby servisu, náhradní vozidlo po dobu opravy a pokud není možné vozidlo opravit v zahraničí, repatriaci auta i posádky po nehodě zpět do ČR či ekologickou likvidaci vraku.

Celkový limit pojistného plnění: 50 tis. Kč
Pojistné: 22 Kč/den/automobil

 

Seznam služeb a limity plnění

ASISTENČNÍ SLUŽBYLIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
TELEFONICKÉ SLUŽBY
nonstop provoz asistenční službyzdarma
technická konzultace, tlumočenízdarma
TECHNICKÁ POMOC
silniční služba na místě události60 minut práce mechanika
odtah vozidla do servisu včetně vyproštění,
naložení a vyložení
do nejbližšího servisu
úschova nepojízdného vozidla3 dny
likvidace vrakupouze po dopravní nehodě
NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ A DOPRAVA
zapůjčení náhradního vozidla2 dny, přistavení a odstavení hradí pojištěný
zajištění náhradního ubytování 1 noc, max 100 EUR / noc
REPATRIACE VOZIDLA
odtah do místa bydliště v ČR
v případě neopravitelnosti do 48 h
po dopravní nehodě do místa bydliště v ČR
DEFEKT, UŽIVATELSKÝ INCIDENT
defekt pneumatiky60 minut práce mechanika
vybitá baterie60 minut práce mechanika
ztráta, zlomení, uzamčení klíčků ve vozidleorganizace pomoci
nedostatek / záměna palivaorganizace pomoci
V PŘÍPADĚ NALEZENÍ ODCIZENÉHO VOZIDLA
vyzvednutí vozidlacesta 1 osoby do místa nalezení vozidla
ASISTENCE V ČR CESTOU NA DOVOLENOU
pomoc silniční služby na místě události60 minut práce mechanika
odtah vozidla včetně vyproštěnído nejbližšího servisu
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ / POJISTNÁ UDÁLOST50.000 Kč

Přiložené soubory:
stahnout-icon