Hlášení trvalých následků úrazu

K oznámení pojistné události přiložte prosím tyto dokumenty:

 • Pojistnou smlouvu
 • Lékařskou zprávu ze zahraničí
 • Lékařskou zprávu z ČR

Formulář ke stažení:
stahnout-icon


Online formulář

  Číslo pojistné smlouvy (vyžadováno)

  Jméno a přijmení pojištěné osoby (vyžadováno)

  Rodné číslo (vyžadováno)

  Jméno a příjmení zákonného zástupce

  Adresa - ulice, číslo popisné, obec, PSČ (vyžadováno)

  Telefon

  Váš email (vyžadováno)

  Datum úrazu

  Země, ve které k pojistné události došlo

  Stručný popis pojistné události, diagnoza

  Popište vaše současné subjektivní potíže

  Byla poraněná část těla již před úrazem postižena?

  anone

  Jste?

  praváklevák

  Došlo k úrazu při organizované sportovní činnosti? Pokud ANO, při jaké?

  Jaké sporty jste provozoval do doby úrazu a v jakých soutěžích:

  Jste registrován u nějaké sportovní organizace? U jaké:

  Zdravotnické zařízení, které poskytlo první ošetření:

  Kdy:

  Kde jste se dále léčili:

  Jméno a adresa vašeho praktického lékaře:

  Přiložený soubor:

  (max.10MB)

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  (max.10MB) Smazat soubor

  Přidat soubor

  Způsob úhrady

  Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo

  kód banky

  Zaslat poštovní poukázkou do vlastních rukou na adresu

  Souhlas se zpracováním osobních údajů